Nie masz jeszcze konta? Załóż konto Logowanie

Ciepło z Sękowskiej Ziemi - konferencja prasowa

11.04.2019 13:57 0 komentarzy 938 wyświetleń

Pomin reklame za sec.Pomin reklame Koniec reklamy za: sec.

Udostępnij

Opis filmu

We środę 10 kwietnia w  Sękowej została podpisana umowa na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w Sękowej. Wagę wydarzenia podkreśliła obecność ministra środowiska  Henryka Kowalczyka oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Marka Ryszki. Na tą okoliczność została zwołana konferencja prasowa z udziałem mediów i lokalnych władz. Projekt o tytule "Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa” ma na celu zbadanie, czy na terenie Sękowej występują wody geotermalne o parametrach pozwalających na ich eksploatację na potrzeby energetyki. W ramach projektu zostanie wykonany otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3 000 m. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych przyjęto minimalne parametry dla wód geotermalnych:  temperatura co najmniej 60 stopni C i wydajności ok. 70 m3/h. Całkowity szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 17 650 000,00 zł netto. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparł jego realizację dofinansowaniem w formie dotacji  w wysokości  17 648 292,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie do końca lipca 2020 r. W przypadku uzyskania wód termalnych o zakładanych parametrów jakościowych i wydajnościowych,   w kolejnych etapach przewiduje się, wykonanie na terenie Gminy Sękowa ciepłowni geotermalnej o mocy 6,5 MW i produkcji energii w ilości 40 500 MWh/rok. Produkowane ciepło będzie dostarczane do systemu ciepłowniczego Miasta Gorlice.


Tagi